IMG_2222

Valparna är:

Registrerade hos SKK

Veterinärbesiktigade

Vaccinerade och avmaskade

ID-märkta med chip

De kommer att födas och växa upp i hemmet. I priset 16000:- inkl.moms, ingår, första året, regelbundna träffar  och träningshjälp i Björntorp och/eller Edsäng och en helgträning i Edsäng . Efter första året bistår jag med träningshjälp efter behov. Hundarna kommer att säljas till dig som vill ta vara på retrieverns jaktliga egenskaper och/eller ge den möjlighet till annan stimulerande aktivitet. De kommer inte säljas som enbart sällskapshundar.

Jag kommer att ha fri prövningsrätt i val av valpköpare. Jag kommer att ta hänsyn till en viss turordning.