IMG_2222

Valparna är:

Registrerade hos SKK

Veterinärbesiktigade

Vaccinerade

ID-märkta

De kommer att födas och växa upp i hemmet. I priset ingår,första året, regelbundna träffar  och träningshjälp i Björntorp eller Edsäng och en helgträning i Edsäng. Hundarna kommer att säljas till dig som vill ta vara på retrieverns jaktliga egenskaper och/eller ge den möjlighet till annan stimulerande aktivitet.

Jag kommer att ha fri prövningsrätt men med hänsyn till en viss turordning.